Отзывы

Ruslan Abatov <ruslan_abatov@inbox.ru>


Sayt juda zor islengen. Ta'riypke til a'zzi. Usinday saytlar ko'beye bergey ha'm qaraqalpaq xalqinin' milliy ha'm ruwxiy baylig'i arta bergey.